A CONTINUACIÓN:

DIÁLOGOS EN CONFIANZA, 03:00 hrs.