A CONTINUACIÓN:

DIÁLOGOS EN CONFIANZA, 09:00 hrs.